Synthetisch drugsafval

Synthetisch drugsafval

Geofoxx speelt ook zeer proactief in op recente maatschappelijke issues, zoals blijkt uit ons landelijke team ‘drugsafval’. Op dit moment vindt een studie plaats naar het gedrag van druggerelateerde stoffen in de bodem met als uiteindelijk doel te komen tot beter onderbouwd (sanerings)beleid. Deze studie wordt uitgevoerd in consortiumverband met meerdere partijen die hun specifieke kennis en expertise inbrengen.