Veilig werken aan de ondergrondse infrastructuur

Veilig werken aan de ondergrondse infrastructuur

Bij werkzaamheden in de bodem, bijvoorbeeld aan de ondergrondse infrastructuur, is veilig werken van groot belang. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld in contact komen met verontreinigde grond. Specifiek voor werkzaamheden aan langwerpige tracés (zoals vaak bij kabel- en leidingwerkzaamheden) is daarom de CROW 307 opgesteld, die hier praktische handvatten voor geeft. Wij hebben een ruime ervaring op het gebied van veilig en zorgvuldig werken aan ondergrondse infrastructuur en staan onze opdrachtgevers bij met zowel de onderzoekstechnische aspecten, als met het aanbieden van specifieke vormen van ondersteuning zoals cursussen.