Vergunningaanvragen grondwateronttrekkingen

Vergunningaanvragen grondwateronttrekkingen

Dit heeft betrekking op het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Waterwet en Wet bodembescherming (artikel 28). Door onze ruime ervaring op zowel het gebied van bemalingsadviezen alsmede de vergunningsprocedure, hebben we een belangrijke rol als schakel tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer en kunnen dit voor u verzorgen.


Gerelateerde termen (Water expertisegebied):