Verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek

Er zijn tal van redenen om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem te onderzoeken en vast te leggen. Een aanleiding kan zijn dat u een omgevingsvergunning wilt aanvragen (bijvoorbeeld onderdeel Bouw of Sloop), of u in een aan- of verkooptraject zit van onroerend goed. Het onderzoeken en vastleggen van de bodemkwaliteit gebeurt doorgaans vanuit het kader van het ‘verkennend bodemonderzoek (cf. NEN5740)’.

Voorafgaand aan het onderzoek worden middels een historisch onderzoek (NEN5725) een hypothese over de bodemkwaliteit en een geschikte onderzoeksstrategie bepaald. Afhankelijk van de aanleiding gebeurt dit in niet alleen in samenspraak met de opdrachtgever maar ook met het bevoegd gezag. Vervolgens worden middels het uitvoeren van veldonderzoek grond- en grondwatermonsters genomen, die worden geanalyseerd door een onafhankelijk, deskundig laboratorium. De onderzoeksresultaten (waarnemingen in het veld en laboratoriumuitkomsten) worden gezamenlijk met de resultaten uit het historisch onderzoek gerapporteerd waarbij de vooraf gestelde onderzoekshypothese wordt getoetst. Dit vormt de basis voor een advies over de mogelijkheden en aandachtspunten voor de door u gewenste ontwikkeling of transactie.