Verspreidingsberekeningen grondwaterverontreinigingen

Verspreidingsberekeningen grondwaterverontreinigingen

We gebruiken de modellen MODPATH (stroombanen) en MT3D (stoftransport) voor het bepalen van de verplaatsing en reistijd van specifieke stoffen. Dit is bijvoorbeeld relevant om een betrouwbare uitspraak te doen over de verspreidingsrisico’s van een bodemverontreiniging, bij het ontwerp en de optimalisatie van een (al dan niet biologische) grondwatersanering of beheersmaatregel, en bij het bepalen van de saneringsduur.