Weginspecties naar holle ruimten met grondradar

Weginspecties naar holle ruimten met grondradar

Als gevolg van uitspoeling van grond naar het riool of lekkende nutsvoorzieningen kunnen er ondergronds holle ruimten ontstaan. Vaak gaat de ligging van een riool of nutsvoorziening gepaard met een weg of fietspad. Holle ruimten kunnen de oorzaak zijn van verzakkingen of zelfs gaten in de verharding. Gebruikers van wegen en fietspaden kunnen daarmee onverwacht worden geconfronteerd. Met geavanceerde radartechnologie onderzoekt Geofoxx wegen en fietspaden op de mogelijke aanwezigheid van holle ruimten en vertaalt dit naar een risicokaart en eventueel een hersteladvies.

Het onderzoek vindt plaats met behulp van een radarscanner en wordt, afhankelijk van de omvang, uitgevoerd met een inspectievoertuig of te voet. De metingen zijn niet destructief en beeldvormend tot circa 1,5 meter onder grondwaterniveau. Gekwalificeerde medewerkers kunnen desgewenst al tijdens de radarmetingen een indicatie geven of er risicogebieden worden gedetecteerd. Een volledige uitwerking van de radarmetingen volgt doorgaans achteraf, middels speciaal voor het onderzoek naar holle ruimten ontwikkelde filters en processingsoftware.

Bekijk voor meer informatie ook onze leaflet: