Berichten

Sessie Bodembreed 2016 positief verlopen!

Afgelopen Bodembreed stond voor ons in het teken van de integrale benadering. In de LEF-sessie die wij organiseerden hebben we deze integraliteit centraal gezet. Het onderwerp is niet nieuw. In één van de andere sessies werd scherp opgemerkt: ‘we roepen al jaren om integraliteit, en elk jaar komen we weer bij elkaar om te constateren dat het niet is gelukt?’. Dit neemt niet weg dat het onderwerp steeds relevanter wordt (zie het belang in de Omgevingswet, STRONG en het Convenant bodem en ondergrond 2016-2020), hetgeen tevens blijkt uit het programma ‘Nu al eenvoudig beter’ en het organiseren van veel bijeenkomsten, waaronder de Schakeldag, waarmee het ministerie van infrastructuur en Milieu, in het kader van de op handen zijnde Omgevingswet, initiatieven stimuleert, gericht op een integrale benadering. Daarnaast laat het vooral zien dat de integrale benadering gepaard gaat met uitdagingen. In een World Café setting zijn we met een groep van 20 enthousiaste deelnemers ingegaan op de factoren die een rol spelen in de (on)haalbaarheid en (on)mogelijkheden van de integrale benadering. In drie ronden werden kennis, ideeën en ervaringen gedeeld.

Het besef dat vraagstukken in de huidige tijd dusdanig complex zijn dat een integrale benadering nodig is om tot de juiste invulling/antwoorden te komen is bij een ieder wel aanwezig. Hoe hier het beste invulling aan kan worden gegeven, zodanig dat het resulteert in een win-win situatie, bleek voor velen best lastig. Qua inhoudelijke invulling lopen veel ondersteunende initiatieven, zoals het project ‘Handvatten voor het omgevingsplan” van de VNG.

De procesmatige invulling is nog enigszins onderbelicht. Met name de korte termijn benadering vanuit politiek/bestuurlijk oogpunt in relatie tot de toch vaak lange(re) termijn, benodigd voor integrale processen en een daadwerkelijk duurzame benadering van de fysieke leefomgeving (het feitelijke doel van de Omgevingswet) vraagt en verdient nog veel aandacht. Dit is iets waar we graag gezamenlijk met u op een zinnige manier invulling aan willen geven!

Geofoxx verzorgt een interactieve sessie op Bodem Breed 2016

Op 29 november 2016 wordt het 28e Nationaal Symposium Bodem Breed gehouden.

Geofoxx organiseert hier een interactieve sessie in samenwerking met LEF future center onder de titel ‘zijn er grenzen aan de integrale benadering’.

In een World Café-setting gaan we aan de slag met deze vraag. We delen ideeën en stapelen kennis, zodat we naast inzicht in de heersende definitie van integraal werken ook een beeld krijgen van de  wijze waarop een integrale benadering tot stand komt en wanneer en hoe bewust wordt gekozen voor een bepaalde mate van integraliteit.

We willen gezamenlijk komen tot inzicht in de manier waarop integraal benaderen/denken wordt afgestemd op de toegevoegde waarde die het levert. Hoe geef je dat vervolgens vorm en zorg je dat je door de bomen het bos blijft zien?

Een ieder die daar ideeën over heeft of over mee wil denken is bij deze van harte uitgenodigd voor onze sessie!