Seminar Omgevingsrecht 29 september 2016

Veranderingen binnen uw bedrijf
Uw bedrijf staat niet stil. U speelt in op veranderingen in de markt. Innovatie zorgt voor nieuwe producten en technieken. Om dit goed te kunnen doen zult u uw processen, bedrijfsgebouwen en terrein ook van tijd tot tijd aanpassen. Wellicht heeft u plannen om een nieuwe bedrijfshal te bouwen, uw terrein uit te breiden of een nieuwe productielijn toe te voegen.

Hoe pakt u dit aan? Is uw license to operate nog toereikend? Hoe zorgt u ervoor dat u op tijd de benodigde vergunningen en toestemmingen heeft? Welke (uitbreidings)mogelijkheden biedt het bestemmingsplan? Hoe borgt u compliance binnen uw bedrijf? Gaat u nieuwe activiteiten verrichten die een andere belasting voor het milieu opleveren? Wat is de invloed op de omgeving (denk aan geluid, geur, stof, etc.) en hoe gaat u om met klachten en bezwaren van omwonenden?

Veranderingen buiten uw bedrijf
De omgeving van uw bedrijf verandert ook. Wellicht zijn er plannen voor woningbouw in de directe omgeving. Betekent dit dat u aan strengere milieuregels moet gaan voldoen? Hoe voorkomt u dat ontwikkelingen in de omgeving geen belemmering opleveren voor uw bedrijfsvoering? Of is uw bedrijf gevestigd op een milieubelaste locatie en probeert de overheid de bedrijvigheid in een strakker jasje te passen? Wat kunt u doen om uw uitbreidingsruimte of milieuruimte te behouden?

Geofoxx en Holla Advocaten bundelen hun krachten
In onze dagelijkse praktijk merken wij dat onze cliënten met deze thema’s te maken hebben. Vaak spelen hierbij zowel technische als juridische vragen. Holla Advocaten en Geofoxx combineren hun gezamenlijke expertise om u op de juiste koers te houden.

Een seminar dat is bedoeld voor personen binnen uw bedrijf die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke projecten en/of het voldoen aan milieuregelgeving. We organiseren het Seminar Omgevingsrecht op 29 september aanstaande op het kantoor van Holla Advocaten in ‘s-Hertogenbosch.

Programma

14:00 – 14:30 Ontvangst
14:30 – 15:30 Deel 1: Veranderingen binnen uw bedrijf
Sprekers: Bart de Haan en Gerben Visser
15:30 – 15:45 Pauze
15:45 – 17:00 Deel 2: Veranderingen buiten uw bedrijf
Sprekers: Daniëlla Nijman en Martijn van der Made
17:00 Borrel

Locatie
Kantoor Holla Advocaten te ‘s-Hertogenbosch, Stationsplein 99-101. De locatie is zowel met de trein als met de auto goed bereikbaar. U kunt parkeren in de parkeergarage Stationsplein.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden. Deelname aan dit seminar is kosteloos.
U kunt zich tot en met 23 september aanmelden. Indien u een collega of relatie mee wilt nemen, dan is hij/zij van harte welkom. Wij vragen u ieder afzonderlijk in te schrijven. We zien u graag op 29 september 2016.

 

Geofoxx steunt de Hamerkop

Geofoxx heeft de Afrikaanse Hamerkoppen (Scopus umbretta) van Artis geadopteerd. Met de adoptie van deze bijzonder zinnige vogel draagt Geofoxx bij aan de verzorging van de dieren, natuur- en milieueducatie, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.

De Afrikaanse Hamerkop is een bijzondere watervogel. Hij dankt zijn naam aan de gelijkenis van zijn kop met een hamer. Deze vogels komen voor in tropisch Afrika, zuidwest Arabië en Madagaskar waar ze leven in moerassen, op zandbanken in rivieren, rietlanden en langs de kust. Ondanks zijn relatief kleine formaat (ongeveer 50 centimeter groot) is het een fanatieke nestenbouwer met gigantische nesten van soms twee meter in doorsnede! Ze bouwen van alle vogels het grootste vogelnest met wel 10.000 takken. Daarnaast bouwen ze er niet één, maar wel drie tot vijf per jaar! Ze gebruiken niet alle nesten zelf, maar delen deze ook met bijvoorbeeld slangen, kleine zoogdieren en andere vogels. Daarmee bieden ze dieren in hun directe omgeving volop kansen.

Wijzigingen binnen directie en aandeelhouders Geofoxx

René Vreugdenhil is per 1 augustus teruggetreden als aandeelhouder. René heeft eerder de wens te kennen gegeven zijn professie op een andere wijze voort te willen zetten en daarmee een gewijzigde relatie met de onderneming aan te gaan. De overige aandeelhouders hebben zijn wens gerespecteerd en daarmee zijn terugtreden en nieuwe rol gefaciliteerd. René is […]