Aardwetenschappelijke Loopbaandag

Op 17 februari werd voor de tiende keer de Aardwetenschappelijke Loopbaandag georganiseerd. In een workshop daagde Geofoxx de studenten uit met elkaar in gesprek te gaan over klimaatverandering. In de vorm van een World Café werd dit actuele maatschappelijke vraagstuk steeds concreter gemaakt. Welke oplossingen zijn er? Wat heb je nodig om snel impact te kunnen maken? En welke actoren zou je bij de oplossing willen betrekken?

Aansluitend op de werkwijze van Geofoxx werd vanuit een brede blik naar klimaatverandering gekeken. In het World Café wisselden de studenten per ronde van tafel en deelden daarbij wat besproken was. Door daarop voort te bouwen ontstond een netwerk van ideeën. Er werden adaptieve technische oplossingen bedacht, maar ook uitgangspunten die bij nieuwe ontwikkelingen of herstructurering gehanteerd zouden kunnen worden. Er was aandacht voor wateroverlast en hittestress in het stedelijk gebied, maar ook voor de invloed van temperatuurstijging op het platteland.

Kortom, een leuke creatieve sessie.