Gezondheid en veiligheid

Vanuit het expertisegebied Gezondheid & Veiligheid belichten wij vraagstukken die betrekking hebben op gezondheid & veiligheid van en voor mensen als gevolg van voormalige, bestaande en/of (mogelijke) toekomstige economische activiteiten. Wij benaderen deze vraagstukken in combinatie met onze kennis en ervaring vanuit andere expertisegebieden.

Gezondheid is een thema met een toenemend maatschappelijk belang. De term ‘volksgezondheid’ is naar de achtergrond verdrongen door de term ‘gezonde leefomgeving’. Zeker in een drukbevolkt land als Nederland, waarin veel belangen in een beperkte ruimte verenigd moeten worden, is sprake van toenemende aandacht voor het thema gezondheid. Het is zelfs expliciet opgenomen in de Omgevingswet.

Binnen het expertisegebied Gezondheid & Veiligheid onderscheidt Geofoxx zich onder meer op het gebied van asbest. Naast asbestinventarisaties van gebouwen is Geofoxx betrokken bij diverse andere asbestgerelateerde (advies)diensten. Geofoxx beschikt over een deskundig team van inspecteurs en adviseurs.

Veilig werken is voor vele klanten van Geofoxx cruciaal en voor onszelf ook vanzelfsprekend. Naast advisering op veiligheidskundig gebied, veelal in combinatie met andere expertisegebieden, is Geofoxx zelf gecertificeerd volgens VCA**. Ook onze Radarexpertise wordt veel ingezet in veiligheidstrajecten, onder meer als vrijgavemethode voordat in de bodem gegraven of onderzocht wordt of voordat zware hijswerktuigen worden gestempeld (holle ruimten).

Onze activiteiten op het gebied van Gezondheid & Veiligheid omvatten onder meer:

Meer informatie over onze dienstverlening en visie in relatie tot Gezondheid en veiligheid is te vinden in ons Kennisregister.