slide4
slide3
slide2
slide6
slide5

Gezondheid en veiligheid

Vanuit het expertisegebied Gezondheid & Veiligheid belichten wij vraagstukken die betrekking hebben op gezondheid & veiligheid van mensen, als gevolg van voormalige, bestaande en/of (mogelijke) toekomstige economische activiteiten.

Wij benaderen deze vraagstukken met en voor onze relaties redenerend vanuit drie werkdomeinen, gebruik makend van thematische ketenanalyses én onze kennis van andere expertisegebieden.

Gezonde en veilige werkomgeving
In Nederland zijn werkgevers en werknemers zich zeer bewust van het belang van een veilige werkomgeving. De gerelateerde maatschappelijke behoefte is dat economische activiteiten geen (onacceptabele) risico’s met zich mee mogen brengen voor de gezondheid en veiligheid van medewerkers, bezoekers, klanten en toeleveranciers. Hierbij ligt de nadruk op preventie. De organisatorische, communicatieve, juridische en bovenal […] Lees meer →
Gezonde en veilige leefomgeving
In Nederland verwachten wij dat er veel aandacht is voor de gezondheid en veiligheid van inwoners van een gebied. Zo dient de nabijheid van economische activiteiten geen nadelige gevolgen te hebben op de gezondheid en veiligheid van omwonenden of anderen in de keten. Ook verwacht men alertheid van (publieke) instanties (GGD’s, omgevingsdiensten) in het signaleren […] Lees meer →
Gezonde productie en producten
De maatschappelijke behoefte aan gezonde producten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is zichtbaar in de vele gezondheidsclaims op uiteenlopende producten, in minutieuze kwaliteitsborging van productiestappen, en in een veelheid aan terugroepacties. Bijvoorbeeld wanneer de herkomst van een product onzeker blijkt (de controverse over paardenvlees), of wanneer zich technische defecten in een product voor […] Lees meer →