Asbest onder maaiveld

Asbest onder maaiveld

In de afgelopen decennia is asbest via sloop, erosie (Zie: ‘Asbest – Erosie van daken’) of soms met opzet in onze bodem en waterbodem terechtgekomen. Asbesthoudend afval werd bijvoorbeeld gebruikt om kuilen op erven op te vullen, of werd in een slootdemping gestort. Ook puinverhardingen toegepast in het verleden zonder kwaliteitscertificaat zijn asbestverdacht. Gebouwen die in het verleden gesloopt zijn konden ook asbesthoudend materiaal bevatten welke in het slooppuin terecht kon komen. Via beschadiging en erosie van asbesthoudende beschoeiing kan asbest in de waterbodem terecht komen. Bij een ‘asbest in bodem-onderzoek’ wordt onderzocht of er sprake is van een verontreiniging met asbest. Met onze ruime expertise kunnen wij dit onderzoek uitvoeren conform de geldende normen.