Bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Bij het onderzoeken van de bodem onderscheidt men traditioneel de (deel)activiteiten Historisch onderzoek, Verkennend onderzoek, Nader onderzoek, alsmede onderzoeken met een meer specifieke focus zoals Asbest in grondonderzoek en Bodemluchtmetingen. Vanaf de jaren ‘80 tot heden zijn veel beleidsmakende en (beleids)uitvoerende partijen zich hierop gaan richten. Het resultaat hiervan is een druk speelveld met een veelheid aan verwachtingen en belangen, en diverse regels en protocollen.

Veelal is het doel van traditioneel bodemonderzoek om vast te stellen of sprake is van een bodemverontreiniging en indien dit het geval is, of verdere actie noodzakelijk is. Verdere actie is nodig bij nieuwe verontreinigingen waarop de zogenaamde ‘zorgplicht’ van toepassing is, en bij verontreinigingen met ‘onacceptabele’ humane, ecologische of verspreidingsrisico’s. Omdat bodemonderzoek maatwerk is dat is afgestemd op de vraag, de situatie en de locatie, zijn vele combinaties en varianten denkbaar. Zo zijn de uitkomsten van bodemonderzoek tevens een belangrijk onderdeel bij de onderhandeling over de aan- of verkoop van een locatie of bij een bedrijfsovername (environmental due diligence).