BUS-melding

BUS-melding

Voor de uitvoering van ‘uniforme’ saneringen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) in plaats van een saneringsplan. Een groot voordeel hiervan is de korte proceduretijd. Wanneer u ten behoeve van een voorgenomen sanering gebruik wilt maken van het Besluit Uniforme Saneringen dient u een melding (BUS-melding) in te dienen bij het bevoegd gezag (gemeente, provincie, omgevings-/milieudienst). Wij kunnen u helpen om te bepalen of de door u voorgenomen sanering voldoet aan de reikwijdte van het BUS en/of om de melding conform het Besluit Uniforme Saneringen te verrichten. In overleg met u zullen wij daarbij de juiste melding (categorie) bepalen.