Contractvorming en -beheersing

Contractvorming en -beheersing

Geofoxx stelt op en beoordeelt onder meer projectontwikkelingovereenkomsten, design & build overeenkomsten, aannemingsovereenkomsten, overeenkomsten tot afkoop en overname van aansprakelijkheden en samenwerkingsovereenkomsten inzake gebiedsgericht grondwaterbeheer.
In geval van discussie of geschillen omtrent een contract, bijvoorbeeld over meer- en minderwerk, biedt Geofoxx juridisch bijstand.


Gerelateerde termen (Bodem expertisegebied):