Grondwatermodellering (Modflow, Mwell, MLU)

Grondwatermodellering (Modflow, Mwell, MLU)

Met behulp van numerieke grondwatermodellen (o.a. MODFLOW, Mwell, MLU) en rekenprogramma’s kunnen we betrouwbare uitspraken doen over de vrijkomende hoeveelheden grondwater bij bemaling en over de invloed van onttrekkingen/ infiltraties. Ook kunnen we hiermee het effect van verdroging/ vernatting bij bijvoorbeeld een verondieping van een plas voorspellen.