Hergebruiksonderzoek

Hergebruiksonderzoek

Geofoxx is de specialist bij vraagstukken omtrent het duurzaam omgaan met grond, baggerspecie en bouwstoffen. Wij hebben zeer ruime ervaring op het gebied van het bemonsteren en het afgeven van erkende kwaliteitsverklaringen van diverse materialen om de milieuhygiënische kwaliteit vast te leggen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een partijkeuring, waterbodemonderzoek of asfaltonderzoek. Desgewenst wordt ook de civieltechnische kwaliteit van het materiaal bepaald.

Tevens voeren wij, bij grootschalige werken waarbij grond, baggerspecie en bouwstoffen vrijkomen en/of worden toegepast, het beheer van de diverse informatiedragers. Deze informatie omvat onder andere keuringsrapporten, meldingen aan het bevoegde gezag, toepassingsvoorwaarden, procesinformatie, hoeveelheden etc. Het doel is het creëren van transparantie in de logistiek, welke leidt tot de traceerbaarheid van informatie, alsmede tot kostenbesparingen en duurzaamheid in de uitvoering van het project. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de Europese wetgevingsaspecten, onder andere de CE-markering.