Milieuvergunningen

Milieuvergunningen

Geofoxx biedt het bedrijfsleven ondersteuning bij milieuvergunningen. Zo verzorgen wij voor het MKB en de industrie (complexe) milieuvergunningaanvragen en begeleiden we bedrijven in de milieuvergunningprocedure. Hierin adviseren wij onder meer bij zienswijze- en beroepsprocedures, maar ook in de tactische communicatie met het bevoegd gezag. Tevens adviseren we bedrijven op strategisch-juridisch vlak waarbij we knelpunten, afbreukrisico’s, maar ook kansen in een vroeg stadium op een creatieve wijze in kaart brengen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de implementatie van wettelijke vereisten binnen de bedrijfsvoering. Ook verzorgen wij de integrale coördinatie wanneer meervoudige vergunningaanvragen in procedure worden gebracht.