Omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie

Omgevingscommunicatie speelt een cruciale rol bij projecten met ruimtelijke impact. Gerichte communicatie is effectief wanneer het is afgestemd op de doelgroep. Een duidelijke visie en doordachte strategie zijn samen met de boodschap en de te bereiken doelgroepen bepalend voor de in te zetten communicatiemiddelen, zoals persberichten, websites, bewonersavonden, testimonials, persoonlijke gesprekken, flyers en nieuwsbrieven.