Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Regulier onderhoud van watergangen is geregeld in de onderhoudsprogramma’s van de waterbeheerders. Bij lokale ingrepen aan watergangen, zoals het gedeeltelijk dempen, verleggen of verbreden of bij het aanleggen van kunstwerken, kan inzicht in de opbouw en milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem van belang zijn.