Inventarisatie asfaltdikte wegen Port of Rotterdam

Inventarisatie asfaltdikte wegen Port of Rotterdam

Begin mei 2015 is in opdracht van KOAC-NPC 30 kilometer weg gescand met de grondradar in het havengebied van Rotterdam. Metingen zijn uitgevoerd met hoge snelheid in het verkeer met een hoge data-dichtheid.

De wegen worden gescand en in combinatie met VGD-metingen (valgewichtdeflectie) en de verkeersbelasting wordt de verwachte (rest)levensduur bepaald. Op basis van de totaalrapportage maakt het Havenbedrijf Rotterdam haar onderhoudsplanning.

De metingen zijn uitgevoerd met een snelheid van 60-100 km per uur waarbij ongeveer iedere 2,5 cm een asfalt- en fundatiedikte is bepaald. Tevens is real-time de positie gelogd met een RTK-dGPS systeem. Aanvullend zijn 30 constructieboringen uitgevoerd. De metingen en verificatiegegevens worden geïnterpreteerd en verder verwerkt in een geografisch informatie systeem ArcGIS 10.3.

Het havengebied van Rotterdam is zeer uitgestrekt en de onderzoekslocaties lagen zowel in de buurt van de Erasmusbrug als op de Maasvlakte 2.