Berichten

Legging fundament ARTIS Groote Museum

Onder grote belangstelling werd op 12 april het fundament gelegd van het ARTIS Groote Museum. De restauratie van het eerste, oudste en meest imposante museum van Amsterdam is officieel van start gegaan. De restauratie vormt het sluitstuk van de vernieuwingen die ARTIS in 2003 is begonnen.

Duurzame bouw
ARTIS is voorloper op het gebied van duurzaam restaureren. Zo is er veel aandacht voor isolatie en zonne-energie en is op het Artisplein een warmte/koude-opslag (WKO) geïnstalleerd.

Eerste fase
De eerste fase in de restauratie van het Groote Museum bestaat uit het herstellen van de (verrotte) fundering en het realiseren van een kelderverdieping. Om een extra verdieping te creëren moet er vijf meter diep ontgraven worden. De kelderverdieping zal dienen als ontvangstruimte voor het nieuwe museum. De unieke kwaliteiten van het gebouw zijn leidend bij de restauratie.

Groote Museum
In het Groote Museum zal de relatie tussen mens en natuur in de huidige tijd centraal staan. Een museum over biodiversiteit, wildernis en de relatie tussen mens en natuur.

ARTIS en Geofoxx
Geofoxx werkt sinds 2009 samen met ARTIS  aan thema’s als bodem, water, ecologie en verduurzaming. Inmiddels is in deze periode in nauwe samenwerking met ARTIS een zestigtal projecten uitgevoerd, waaronder de uitbreiding van het olifantenverblijf. Momenteel is Geofoxx bezig met bodemonderzoek bij het Groote Museum. De bodemkwaliteit op de plaats van de toekomstige kelder wordt door ons in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met de bouwkundig projectleider van ARTIS de bestemming van de uit de kelder vrijkomende grond bepaald. Daarnaast vindt afstemming plaats met het bevoegd gezag en worden de bijbehorende vergunningen verzorgd.

Geofoxx heeft in het verleden een koppel pinguïns geadopteerd, sinds vorig jaar adopteren we een hamerkop, een vogelsoort. Behalve het feit dat het een interessant dier is, dragen we op deze wijze ook bij aan de educatieve ontwikkeling binnen ARTIS.

Geofoxx steunt de Hamerkop

Geofoxx heeft de Afrikaanse Hamerkoppen (Scopus umbretta) van Artis geadopteerd. Met de adoptie van deze bijzonder zinnige vogel draagt Geofoxx bij aan de verzorging van de dieren, natuur- en milieueducatie, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.

De Afrikaanse Hamerkop is een bijzondere watervogel. Hij dankt zijn naam aan de gelijkenis van zijn kop met een hamer. Deze vogels komen voor in tropisch Afrika, zuidwest Arabië en Madagaskar waar ze leven in moerassen, op zandbanken in rivieren, rietlanden en langs de kust. Ondanks zijn relatief kleine formaat (ongeveer 50 centimeter groot) is het een fanatieke nestenbouwer met gigantische nesten van soms twee meter in doorsnede! Ze bouwen van alle vogels het grootste vogelnest met wel 10.000 takken. Daarnaast bouwen ze er niet één, maar wel drie tot vijf per jaar! Ze gebruiken niet alle nesten zelf, maar delen deze ook met bijvoorbeeld slangen, kleine zoogdieren en andere vogels. Daarmee bieden ze dieren in hun directe omgeving volop kansen.