Berichten

Bodemonderzoek en advisering PFAS (PFOS, PFOA)

Geofoxx adviseert haar relaties geregeld met betrekking tot de mogelijke aanwezigheid van PFAS (verzamelterm voor onder meer PFOS en PFOA) in de bodem (grond, sediment, grondwater). PFAS is een stofgroep die de laatste jaren in de aandacht is gekomen. De aan PFAS gerelateerde verbindingen zijn vooral bekend als bestanddeel in blusschuim, teflon en verf. De stoffen zijn hardnekkig en breken niet af in het milieu. Vanaf 2011 zijn PFAS-toepassingen verboden.

PFAS kan in principe overal in het milieu worden aangetroffen. Vooral bij specifieke bronnen zoals in de omgeving van Dordrecht (chemische fabriek) en Schiphol (grootschalige calamiteit met verontreinigd blusschuim) dient rekening te worden gehouden met hoge(re) concentraties in de bodem. In specifieke gebieden in Nederland is het dus van belang de bodem ook te onderzoeken op PFAS. Deze stofgroep zit niet in het standaardpakket en wordt vaak over het hoofd gezien.

Geofoxx houdt bij haar advisering onder meer rekening met de specifieke (stof)eigenschappen zoals die voor PFAS zijn beschreven en zet eigen onderzoekers in die ervaren zijn met de specifieke protocollen voor PFAS. Geofoxx werkt samen met verschillende laboratoria die gespecialiseerd zijn in het aantonen van PFAS.

De kennis en techniek ontwikkelt zich snel en ook het beleid ten aanzien van de omgang met PFAS kan snel veranderen. Geofoxx is voortdurend op de hoogte van deze ontwikkelingen en kan daarom snel schakelen in de advisering richting de klant.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onderzoek of bent u geïnteresseerd in onze advisering aangaande PFAS? Neem gerust contact opnemen met onze adviseurs Philip van Vianen (telnr. 06-239789450) of Wiebe Wijnja (telnr. 06-51743931).