Berichten

Convenant uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsdumpingen

Op 3 december 2015 heeft de provincie Noord-Brabant (brabant.nl) het symposium ‘samen tegen dumpen’ georganiseerd. Omdat Geofoxx betrokken is bij de aanpak van bodemverontreinigingen met gedumpt drugsafval, is het symposium door medewerkers van Geofoxx bezocht.

In het buitengebied, maar ook in dorpen en steden, wordt steeds vaker ‘drugsafval’ gedumpt. Het betreft het afval dat overblijft na het produceren van synthetische drugs. Dit afval bevat chemische stoffen die verpakt zijn in bijvoorbeeld jerrycans of plastic containers. Vaak blijven de gedumpte verpakkingen schadevrij, maar soms vallen verpakkingen om of ontstaan lekkages. Hierbij kunnen de chemicaliën in de bodem terecht komen waardoor onder andere risicovolle situaties kunnen ontstaan voor burgers maar ook voor saneerders. De verwijdering van het drugsafval en de sanering van de bodem wordt namelijk vaak uitgevoerd in opdracht van de terreineigenaar of de betreffende gemeente. Zij zijn niet altijd voldoende op de hoogte van de met de specifieke dumping (en chemicaliën) gepaard gaande gezondheids- en veiligheidsrisico’s.

Om de gedupeerde terreineigenaren en gemeenten tegemoet te komen is tijdens de bijeenkomst van 3 december 2015 het Convenant uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsdumpingen ondertekend. Dit convenant maakt het mogelijk een subsidie aan te vragen voor een deel van gemaakte kosten in verband met de verwijdering van het drugsafval. Geofoxx weet hoe deze subsidie aangevraagd en verkregen kan worden. Daarnaast verzorgt en begeleidt Geofoxx het saneren van de bodem in geval van calamiteiten en verontreiniging als gevolg van gedumpt drugsafval.