Berichten

CROW P400

Geofoxx is door de CROW en door het SIKB gevraagd mee te denken over en haar visie te geven op het concept CROW P400 – Werken in of met verontreinigde bodem. De CROW P400 vormt een herziening en samenvoeging van de bestaande CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en CROW-publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’. De versie, die nu in concept ter revisie ligt, wordt medio april 2017 gepubliceerd.

Zoals de conceptuele P400 er nu uitziet, worden er ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Zo is de bepaling van de veiligheidsklassen gebaseerd op gezondheidskundige grenswaarden waarbij ook deels de blootstellingsroutes zijn geïntegreerd. Tevens worden de standaard maatregelpakketten omgezet in op maat gemaakte, risico-gestuurde maatregelpakketten. Daarmee is de rol van de veiligheids- en gezondheidskundige expertise nog belangrijker geworden.

Mocht u geïnformeerd willen worden over de veranderingen in deze conceptuele CROW P400, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.