Berichten

Monitoring grondwaterstanden nabij Commanderie vijver te Ootmarsum

In opdracht van de gemeente Dinkelland is Geofoxx begonnen met het digitaal uitmeten en presenteren van de grondwaterstanden nabij de Commanderievijver te Ootmarsum. De vijver wordt momenteel gebaggerd en heringericht. De herinrichting is onderdeel van het grotere Commanderieplan waarbij naast de herinrichting van de vijver(s) o.a. ook de Molenbeek wordt aangepakt.

Het huidige grondwatermeetnet bestaat uit 8 peilbuizen, die wekelijks handmatig werden uitgelezen. Geofoxx heeft telemetrische dataloggers in de peilbuizen laten installeren en zal de resultaten in een online viewer presenteren. Gemeente en waterschap kunnen zo op ieder moment de gemeten grondwaterstanden digitaal inzien. In de viewer worden naast de verplichte metingen ook bijvoorbeeld de bodemopbouw en grenswaarden weergegeven, waardoor alle informatie in één overzicht bij elkaar staat.