Berichten

Legging fundament ARTIS Groote Museum

Onder grote belangstelling werd op 12 april het fundament gelegd van het ARTIS Groote Museum. De restauratie van het eerste, oudste en meest imposante museum van Amsterdam is officieel van start gegaan. De restauratie vormt het sluitstuk van de vernieuwingen die ARTIS in 2003 is begonnen.

Duurzame bouw
ARTIS is voorloper op het gebied van duurzaam restaureren. Zo is er veel aandacht voor isolatie en zonne-energie en is op het Artisplein een warmte/koude-opslag (WKO) geïnstalleerd.

Eerste fase
De eerste fase in de restauratie van het Groote Museum bestaat uit het herstellen van de (verrotte) fundering en het realiseren van een kelderverdieping. Om een extra verdieping te creëren moet er vijf meter diep ontgraven worden. De kelderverdieping zal dienen als ontvangstruimte voor het nieuwe museum. De unieke kwaliteiten van het gebouw zijn leidend bij de restauratie.

Groote Museum
In het Groote Museum zal de relatie tussen mens en natuur in de huidige tijd centraal staan. Een museum over biodiversiteit, wildernis en de relatie tussen mens en natuur.

ARTIS en Geofoxx
Geofoxx werkt sinds 2009 samen met ARTIS  aan thema’s als bodem, water, ecologie en verduurzaming. Inmiddels is in deze periode in nauwe samenwerking met ARTIS een zestigtal projecten uitgevoerd, waaronder de uitbreiding van het olifantenverblijf. Momenteel is Geofoxx bezig met bodemonderzoek bij het Groote Museum. De bodemkwaliteit op de plaats van de toekomstige kelder wordt door ons in kaart gebracht. Vervolgens wordt samen met de bouwkundig projectleider van ARTIS de bestemming van de uit de kelder vrijkomende grond bepaald. Daarnaast vindt afstemming plaats met het bevoegd gezag en worden de bijbehorende vergunningen verzorgd.

Geofoxx heeft in het verleden een koppel pinguïns geadopteerd, sinds vorig jaar adopteren we een hamerkop, een vogelsoort. Behalve het feit dat het een interessant dier is, dragen we op deze wijze ook bij aan de educatieve ontwikkeling binnen ARTIS.

Duurzaam leren in Gouda

Geofoxx is gepassioneerd over het verbinden van mensen en ideeën. Zeker als het verschillende (werk)velden zoals overheid, onderwijs en bedrijfsleven betreft. En zeker als het om verschillende generaties gaat. Onze passie zetten we om in actie.

20 april jl. organiseerde Geofoxx een speciale bijeenkomst voor de Hogeschool Rotterdam en gemeente Gouda, over het Verduurzamen van Gouda. Dit als afronding van twee vakken waarin onze adviseurs de hogeschool ondersteunden. Ruim 60 studenten watermanagement en hun docent bezochten het gemeentehuis. In stijl – met Goudse stroopwafels en in de Raadzaal – werden zij ontvangen door medewerkers van de gemeente en onze adviseurs.

Het eerste deel bestond uit presentaties van Gouda en Geofoxx. Onder andere oud student Max Tobé, nu werkzaam bij de gemeente, sprak gepassioneerd over zijn werk en over de overstap van studeren naar werken. In het tweede deel waren de studenten aan zet. De zes groepen met de meest aansprekende beelden over verduurzaming, mochten dit presenteren aan wethouder Hilde Niezen. Na beraad tussen wethouder, duurzaamheidsmakelaar en Geofoxx kwamen er twee winnaars uit de bus.

De bijeenkomst was een groot succes. Dit kwam vooral door de betrokkenheid van de gemeente (in het bijzonder Joke Timmers, Pauline van Norden, Max Tobé en Hilde Niezen), de docent van de hogeschool (Nadine Plomp), onze medewerkers en de goed voorbereide, representatieve en actieve groep studenten. Gouda, de Hogeschool Rotterdam en Geofoxx zijn het er unaniem over eens: dit behoeft opvolging en herhaling. Daar zetten we de schouders onder!

Neem voor meer informatie contact op met Roy Kloet.

Nationaal BREEAM Congres 2017

Op donderdag 23 maart vond de eerste editie van het Nationaal BREEAM Congres plaats. Op de locatie Innovatiekracht in Spijkenisse organiseerde de Dutch Green Building Council (DGBC) een gevarieerd en inspirerend programma onder de titel ‘Duurzaamheid, wat is het (u) waard?’. Plenair en in twee workshoprondes zijn diverse onderwerpen relaterend aan BREEAM en duurzaam bouwen aan bod gekomen. Van BREEAM voor newbies tot duurzame gebiedsontwikkeling en de waardeketen van circulair bouwen. We kijken terug op een dag waarin waarde-denken en waarde-creatie centraal zijn gezet.

Geofoxx heeft op verzoek van de DGBC de workshop ‘De waarde van BREEAM voor de gezondheid van gebruikers’ verzorgd. De actualiteit van het thema gezondheid in relaties tot (ge)bouwen bleek uit de grote belangstelling voor deze workshop. Met een volle zaal zijn we ingegaan op de meerwaarde van een gezond gebouw, het vaststellen van deze meerwaarde en de vragen en behoeften die hierbij spelen. De wens om gezondheid een centralere rol te geven in de gebouwde – duurzame – omgeving werd breed erkend en gedeeld. Zoals een deelnemer terecht aangaf zijn er al veel materialen die gezond(er) zijn of juist een positieve impact hebben op gezondheid. Er wordt hier alleen zelden de juiste waarde aan gegeven en zijn traditionele economische factoren doorslaggevend. Hoewel er steeds meer aandacht is voor gezondheid in de gebouwde omgeving is er nog veel te winnen om van een duurzame ‘gezonde’ leefomgeving te spreken. Het zichtbaar maken daarvan is de eerste stap, een mooie en zinnige ambitie waar wij graag met u aan werken.

Nieuwsgiering naar de impact op gezondheid van uw bedrijf en/of product(en)? Neem dan contact op met Eelke Nijmeijer.

Foto’s zijn eigendom van de Dutch Green Building Council

Portfolio Items