Berichten

Geofoxx steunt de Hamerkop

Geofoxx heeft de Afrikaanse Hamerkoppen (Scopus umbretta) van Artis geadopteerd. Met de adoptie van deze bijzonder zinnige vogel draagt Geofoxx bij aan de verzorging van de dieren, natuur- en milieueducatie, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud.

De Afrikaanse Hamerkop is een bijzondere watervogel. Hij dankt zijn naam aan de gelijkenis van zijn kop met een hamer. Deze vogels komen voor in tropisch Afrika, zuidwest Arabië en Madagaskar waar ze leven in moerassen, op zandbanken in rivieren, rietlanden en langs de kust. Ondanks zijn relatief kleine formaat (ongeveer 50 centimeter groot) is het een fanatieke nestenbouwer met gigantische nesten van soms twee meter in doorsnede! Ze bouwen van alle vogels het grootste vogelnest met wel 10.000 takken. Daarnaast bouwen ze er niet één, maar wel drie tot vijf per jaar! Ze gebruiken niet alle nesten zelf, maar delen deze ook met bijvoorbeeld slangen, kleine zoogdieren en andere vogels. Daarmee bieden ze dieren in hun directe omgeving volop kansen.