Berichten

Gemeente Oldenzaal en Geofoxx verzorgen sessie op de Schakeldag 2015

Op 25 juni a.s. organiseren Rijkswaterstaat Leefomgeving en de Programmadirectie Eenvoudig Beter (van het ministerie I&M) de Schakeldag 2015.

De Schakeldag 2015 staat in het teken van het thema: ‘Succes van de wet zit in de uitvoering’.

De dag bestaat uit een plenair programma en een aantal deelronden met sessies waarop deelnemers kunnen inschrijven. Een van de sessies wordt verzorgd door de gemeente Oldenzaal en Geofoxx en heeft als titel en toelichting:

Van integrale besluitvorming naar succesvolle uitvoering

schakeldag2015Bij de opstelling van een bestemmingsplan is geanticipeerd op de geplande herstructurering. Hierbij is aandacht besteed aan zowel boven- als ondergronds ruimtegebruik. Om te komen tot een optimale herstructurering is gekozen voor vroegtijdige participatie, integrale besluitvorming en flexibiliteit in de uitwerking. Wij vertellen u over de totstandkoming van dit integrale plan. Op dit moment is de herstructurering in uitvoering en blijkt het dat, ondanks de integrale totstandkoming, de uitvoering problemen met zich meebrengt. Wij willen graag met u in gesprek over onze leermomenten en wellicht over uw ervaringen op dit gebied.

 

De dag is bedoeld voor gemeenten, milieudiensten, provincies, waterschappen rijksoverheid en bedrijven. Voor zowel medewerkers op uitvoerend niveau (vergunningverleners, handhavers) als beleidsmedewerkers op het gebied van het omgevingsrecht, is de dag een uitstekende gelegenheid om informatie te verzamelen over actuele onderwerpen binnen het omgevingsdomein.

Voor informatie kunt u terecht bij Monique Bennen (telnr. 0541-585544) of op de site: www.schakeldagen.nl