Berichten

Seminar Omgevingsrecht 29 september 2016

Veranderingen binnen uw bedrijf
Uw bedrijf staat niet stil. U speelt in op veranderingen in de markt. Innovatie zorgt voor nieuwe producten en technieken. Om dit goed te kunnen doen zult u uw processen, bedrijfsgebouwen en terrein ook van tijd tot tijd aanpassen. Wellicht heeft u plannen om een nieuwe bedrijfshal te bouwen, uw terrein uit te breiden of een nieuwe productielijn toe te voegen.

Hoe pakt u dit aan? Is uw license to operate nog toereikend? Hoe zorgt u ervoor dat u op tijd de benodigde vergunningen en toestemmingen heeft? Welke (uitbreidings)mogelijkheden biedt het bestemmingsplan? Hoe borgt u compliance binnen uw bedrijf? Gaat u nieuwe activiteiten verrichten die een andere belasting voor het milieu opleveren? Wat is de invloed op de omgeving (denk aan geluid, geur, stof, etc.) en hoe gaat u om met klachten en bezwaren van omwonenden?

Veranderingen buiten uw bedrijf
De omgeving van uw bedrijf verandert ook. Wellicht zijn er plannen voor woningbouw in de directe omgeving. Betekent dit dat u aan strengere milieuregels moet gaan voldoen? Hoe voorkomt u dat ontwikkelingen in de omgeving geen belemmering opleveren voor uw bedrijfsvoering? Of is uw bedrijf gevestigd op een milieubelaste locatie en probeert de overheid de bedrijvigheid in een strakker jasje te passen? Wat kunt u doen om uw uitbreidingsruimte of milieuruimte te behouden?

Geofoxx en Holla Advocaten bundelen hun krachten
In onze dagelijkse praktijk merken wij dat onze cliënten met deze thema’s te maken hebben. Vaak spelen hierbij zowel technische als juridische vragen. Holla Advocaten en Geofoxx combineren hun gezamenlijke expertise om u op de juiste koers te houden.

Een seminar dat is bedoeld voor personen binnen uw bedrijf die op strategisch niveau verantwoordelijk zijn voor ruimtelijke projecten en/of het voldoen aan milieuregelgeving. We organiseren het Seminar Omgevingsrecht op 29 september aanstaande op het kantoor van Holla Advocaten in ‘s-Hertogenbosch.

Programma

14:00 – 14:30 Ontvangst
14:30 – 15:30 Deel 1: Veranderingen binnen uw bedrijf
Sprekers: Bart de Haan en Gerben Visser
15:30 – 15:45 Pauze
15:45 – 17:00 Deel 2: Veranderingen buiten uw bedrijf
Sprekers: Daniëlla Nijman en Martijn van der Made
17:00 Borrel

Locatie
Kantoor Holla Advocaten te ‘s-Hertogenbosch, Stationsplein 99-101. De locatie is zowel met de trein als met de auto goed bereikbaar. U kunt parkeren in de parkeergarage Stationsplein.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden. Deelname aan dit seminar is kosteloos.
U kunt zich tot en met 23 september aanmelden. Indien u een collega of relatie mee wilt nemen, dan is hij/zij van harte welkom. Wij vragen u ieder afzonderlijk in te schrijven. We zien u graag op 29 september 2016.

 

presentatie omgevingswet

Presentatie Omgevingswet door Geofoxx en Buro Waalbrug

De medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. Dènes Jansen (Buro Waalbrug) en Martijn van der Made (Geofoxx) gaven gisteren voor een groep medewerkers van de ABG Gemeenten een presentatie over de Omgevingswet.

Geofoxx en Buro Waalbrug versterken elkaar door hun expertises op het gebied van milieu enerzijds en de kennis en ervaring met betrekking tot planologie en stedenbouw anderzijds te combineren. Tijdens de presentatie stond de vraag centraal of de Omgevingswet inderdaad “de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de grondwet in 1848 is” of dat het simpelweg een stelselherziening van het bestaande omgevingsrecht is.

Bij dergelijke bijeenkomsten is het ons doel om gemeenten vroegtijdig de consequenties van de nieuwe wet in te laten zien. Dit houdt niet alleen een wijziging van de wet- en regelgeving in, maar evenzo een cultuurverandering voor zowel bestuursorganen als initiatiefnemers.

presentatie omgevingswet

Gemeente Oldenzaal en Geofoxx verzorgen sessie op de Schakeldag 2015

Op 25 juni a.s. organiseren Rijkswaterstaat Leefomgeving en de Programmadirectie Eenvoudig Beter (van het ministerie I&M) de Schakeldag 2015.

De Schakeldag 2015 staat in het teken van het thema: ‘Succes van de wet zit in de uitvoering’.

De dag bestaat uit een plenair programma en een aantal deelronden met sessies waarop deelnemers kunnen inschrijven. Een van de sessies wordt verzorgd door de gemeente Oldenzaal en Geofoxx en heeft als titel en toelichting:

Van integrale besluitvorming naar succesvolle uitvoering

schakeldag2015Bij de opstelling van een bestemmingsplan is geanticipeerd op de geplande herstructurering. Hierbij is aandacht besteed aan zowel boven- als ondergronds ruimtegebruik. Om te komen tot een optimale herstructurering is gekozen voor vroegtijdige participatie, integrale besluitvorming en flexibiliteit in de uitwerking. Wij vertellen u over de totstandkoming van dit integrale plan. Op dit moment is de herstructurering in uitvoering en blijkt het dat, ondanks de integrale totstandkoming, de uitvoering problemen met zich meebrengt. Wij willen graag met u in gesprek over onze leermomenten en wellicht over uw ervaringen op dit gebied.

 

De dag is bedoeld voor gemeenten, milieudiensten, provincies, waterschappen rijksoverheid en bedrijven. Voor zowel medewerkers op uitvoerend niveau (vergunningverleners, handhavers) als beleidsmedewerkers op het gebied van het omgevingsrecht, is de dag een uitstekende gelegenheid om informatie te verzamelen over actuele onderwerpen binnen het omgevingsdomein.

Voor informatie kunt u terecht bij Monique Bennen (telnr. 0541-585544) of op de site: www.schakeldagen.nl