Berichten

De Business Model Challenge

Innovatie in de praktijk!
Geofoxx weet zich al jaren te onderscheiden door mee te denken met onze klanten. Door kennis en inzichten uit te wisselen met onze partners en klanten blijven wij samen innoveren. Hoe geven wij vorm aan nieuwe inzichten? Op welke manier realiseren en stimuleren wij innovatie?

Een mooi voorbeeld van innovatie bij Geofoxx is het nieuwe traineeprogramma. In drie maanden tijd hebben vijf trainees hun uitdagende ideeën uitgewerkt aan de hand van de Business Model Challenge, bij de Impact Hub in Amsterdam. Hier hebben zij geleerd hun ingevingen te structureren, aannames te valideren en zowel klanten als collega’s te inspireren. Door klant en collega’s van verschillende disciplines vroegtijdig, doorlopend en actief te betrekken, werden de best mogelijke (waarde)proposities ontwikkeld . Door op deze wijze business cases te testen en aan te scherpen , worden ideeën realiteit.

Benieuwd naar de uitdagende ideeën van Geofoxx? Of heeft u zelf ideeën en concepten die u samen wilt uitwerken? Kijk dan bij onze expertisen (onder meer via onderstaande links) of neem contact op ons op.

Eerste lichting trainees Geofoxx van start

Afgelopen september zijn, gelijktijdig met de presentatie van de nieuwe naam en huisstijl, vijf recent afgestudeerde academici bij Geofoxx met het traineeprogramma gestart. Vanuit diverse achtergronden (van milieuwetenschappen tot planologie en aardwetenschappen) werken de trainees mee aan adviezen, onderzoeken en projecten binnen de verschillende expertisegebieden en werkdomeinen. Hierbij wordt rekening gehouden met de interesses en ambities van de trainees en wordt tevens aansluiting gezocht bij de nieuwe visie van Geofoxx.

Het tweejarige traineeprogramma is gevarieerd en wordt gecombineerd met een persoonlijk ontwikkeltraject. Dit bestaat uit een mix van groepsbijeenkomsten, studiedagen, coaching, ervaringsdagen en out-of-the-box momenten. Gedurende het programma krijgt de trainee steeds meer verantwoordelijkheid. Het eerste onderdeel van het traineeprogramma is de Business Model Challenge, welke wordt verzorgd door Impact Hub in Amsterdam. De trainees worden elk uitgedaagd om in drie maanden tijd van een innovatief idee, passend binnen de ambities van Geofoxx, business te maken. Het traineeprogramma snijdt op deze manier aan beide kanten: vernieuwende en inspirerende kennis en ervaring voor Geofoxx en een zeer solide en uitdagende springplank voor de carrières van onze trainees!