Berichten

Met Geofoxx werken aan een klimaatbestendig Twente

Op 24 november heeft Geofoxx in samenwerking met waterschap Vechtstromen voor gemeenten uit de regio Twente een bijeenkomst over klimaatadaptatie georganiseerd.

In de afgelopen jaren hebben verschillende gemeenten in de regio te kampen gehad met overlast en schade als gevolg van extreme hoosbuien. Een aantal gemeenten pakte de grootste knelpunten aan. Preventief werden regenwaterriolen aangelegd en werd extra waterberging gecreëerd. Binnen de regio is kennis over de aanpak van klimaatvraagstukken aanwezig, maar op gemeentelijk niveau ontbreekt de ervaring met het integraal aanpakken ervan en de samenwerking met bewoners, woningcorporaties en het bedrijfsleven.

In een World Café-setting zijn we met elkaar aan de slag gegaan. Recente voorbeelden en successen van klimaatadaptief handelen werden gedeeld, maar ook werd gebrainstormd over wat er de komende jaren nodig en mogelijk is. In drie ronden werden kennis, ideeën en ervaringen gedeeld en werd klimaatadaptatie steeds concreter gemaakt. Effecten en oplossingen overstijgen vaak het gemeentelijk schaalniveau, samenwerking binnen de regio is dan ook van groot belang.

De komende periode staat in het teken van het uitwerken van het uitdenken van de kaders voor een vervolgaanpak en –bijeenkomst. Op kleinere schaal worden enkele pilots uitgedacht en vormgegeven.

Klimaatadaptatie is waardecreatie. Benieuwd hoe een klimaatbestendige straat er uit kan zien? Kijk eens naar onderstaand filmpje!

Samen bereik je meer

In tijden waarin veel en snelle veranderingen plaatsvinden is het belangrijk om in verbinding te staan met de wereld om je heen. Afgelopen maand was Geofoxx aanwezig op de carrièredag van de Hogeschool Van Hall Larenstein en op een acquisitiemarkt georganiseerd door drie noordelijke waterschappen (Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s). Door in gesprek te zijn met klant, partner en concullega blijf je op de hoogte van behoeften en wensen én kun je elkaar hierin optimaal ondersteunen, motiveren en inspireren. Samen bereik je immers meer dan alleen.

Op de acquisitiemarkt werden aanbod en vraag bij elkaar gebracht, kennis en kunde gedeeld en vooral veel kennisgemaakt. Op de carrièredag konden studenten zich oriënteren op de arbeidsmarkt en persoonlijke interesses toetsen. Studenten zijn de medewerkers en partners van de toekomst en zijn daarmee een belangrijke gesprekspartner van Geofoxx. De interesse van de studenten voor onze expertisen ‘water’ en ‘ecologie’ én de waarde van onze unieke inzichten in ‘water’ en ‘GIS’ (naar voren gekomen tijdens de acquisitiemarkt) bevestigt voor ons de relevantie van deze thema’s. Geofoxx blijft continu haar focus toetsen aan de markt en door ontwikkelen. Zo blijven we samen scherp én van toegevoegde waarde!