Berichten

Bodemonderzoeken digitaal toegankelijk via de WebGIS omgeving van Geofoxx

In opdracht van TWW voert Geofoxx bodemonderzoeken uit in verband met het plaatsen van een groot aantal ondergrondse afvalcontainers voor Twente Milieu. Om informatie op een eenvoudige en overzichtelijke wijze aan TWW weer te geven, heeft Geofoxx voor dit project in haar online WebGIS omgeving een kaart beschikbaar gesteld. Op deze kaart zijn alle te onderzoeken locaties ingetekend. Op basis van verschillende kleuren ziet TWW welke locaties reeds onderzocht zijn en waar onderzoek nog gaande is. Voor TWW zijn per locatie de bodeminformatie en resultaten, ondersteund door een korte rapportage per onderzoeks-locatie, in te zien. TWW heeft direct inzicht in de bodemkwaliteit van alle onderzochte locaties en eventueel benodigde veiligheidsmaatregelen. Het toegankelijk maken van alle resultaten via één medium blijkt een succes voor zowel TWW als Geofoxx.

Atlas Geofoxx

Atlas van Geofoxx op gebruikersdag van Nieuwland

Op 12 mei heeft Geofoxx een presentatie verzorgd over het gebruik van WebGIS Publisher op de 10de gebruikersdag van Nieuwland. Geofoxx heeft met WebGIS Publisher een atlas voor de interne organisatie opgebouwd waarin alle beschikbare ruimtelijke informatie snel geraadpleegd en gecombineerd kan worden met eigen informatie. Zo kunnen medewerkers met een integrale bril naar maatschappelijke vraagstukken kijken en komen tot nieuwe inzichten. Een absolute meerwaarde voor Geofoxx en onze klanten.