presentatie omgevingswet

Presentatie Omgevingswet door Geofoxx en Buro Waalbrug

De medewerkers van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken vanaf 1 januari 2016 samen in één ambtelijke organisatie: de ABG-organisatie. Dènes Jansen (Buro Waalbrug) en Martijn van der Made (Geofoxx) gaven gisteren voor een groep medewerkers van de ABG Gemeenten een presentatie over de Omgevingswet.

Geofoxx en Buro Waalbrug versterken elkaar door hun expertises op het gebied van milieu enerzijds en de kennis en ervaring met betrekking tot planologie en stedenbouw anderzijds te combineren. Tijdens de presentatie stond de vraag centraal of de Omgevingswet inderdaad “de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de grondwet in 1848 is” of dat het simpelweg een stelselherziening van het bestaande omgevingsrecht is.

Bij dergelijke bijeenkomsten is het ons doel om gemeenten vroegtijdig de consequenties van de nieuwe wet in te laten zien. Dit houdt niet alleen een wijziging van de wet- en regelgeving in, maar evenzo een cultuurverandering voor zowel bestuursorganen als initiatiefnemers.

presentatie omgevingswet

Subsidie opruimen drugsafval

Subsidie aanvragen opruiming drugsafval

In openbare gebieden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van het afval en het eventueel saneren van de onderliggende bodem brengt voor de gedupeerde terreineigenaar kosten met zich mee. Er is een subsidieregeling van kracht, gefaciliteerd door de provincie Noord-Brabant, waarbij gedupeerde terreineigenaren een subsidie kunnen verkrijgen als tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor het opruimen van het gedumpte drugsafval.

Subsidieaanvragen voor dumpingen in 2015 kunnen uiterlijk tot 31 maart 2016 bij de provincie Noord-Brabant ingediend worden. Geofoxx helpt u graag bij het indienen van een subsidieaanvraag.