Grondradar en kabels & leidingen

Grondradar en kabels & leidingen

In het kader van de Wion en de richtlijn “veilig & zorgvuldig graven” worden de eisen bij graafwerkzaamheden steeds verder aangescherpt. Het in beeld brengen van de ondergrondse situatie wordt door Geofoxx op systematische wijze aangepakt (NL-PAS128). Deze van oorsprong Engelse richtlijn beschrijft verschillende niveaus van onderzoek maar ook de eventuele te verwachten resultaten en restrisico’s. Door toepassing van deze richtlijn is dit voor onze opdrachtgevers van te voren duidelijk. Stagnatie als gevolg van de aanwezigheid van kabels & leidingen wordt met deze methode geminimaliseerd. Geofoxx maakt zich sterk voor het implementeren van deze richtlijn binnen de gehele branche. Zie ook “veilig werken aan de ondergrondse infrastructuur”.

Bekijk voor meer informatie ook onze leaflet: