iTanks pitch grondradar

iTanks pitch ontbijt “Maak het onzichtbare… zichtbaar met grondradar”

iTanks is de innovatiemotor van de Rotterdamse haven. Donderdag 21 april presenteerde Geofoxx hier de mogelijkheden van grondradar op risicolocaties zoals kades en petrochemische installaties. Circa 70 bedrijven hadden zich verzameld in de RDM loods in de Rotterdamse Haven. De RDM-loods is bekend van de bouw van Nederlandse onderzeeërs tussen 1928 en 1994.

De pitch “Maak het onzichtbare… zichtbaar met grondradar” is gericht op mensen die zich bezighouden met risicobeheersing. Met behulp van grondradar kan nauwkeurig worden aangegeven waar zich holle ruimten hebben gevormd, bijvoorbeeld onder verhardingen of achter kades. Door middel van de metingen met grondradar kan tevens een inschatting worden gemaakt van omvang en urgentie. Ook andere ondergrondse objecten die de stabiliteit mogelijk in gevaar brengen kunnen worden gedetecteerd. Holle ruimten onder verhardingen kunnen ongezien uitgroeien tot een omvang die voor (zwaar) transport, hijskranen of personen een acuut risico betekent. Om dit tijdig op te merken, te herstellen en zo de risico’s weg te nemen, biedt grondradar de oplossing.

Diverse bedrijven toonden na de pitch direct hun interesse en enthousiasme ten aanzien van de mogelijkheden van grondradar.
Gelijktijdig met de iTanks pitch was overigens de kick-off van het techniekfestival “Nederland innoveert” waarbij onder andere de Shell Eco-marathon werd gehouden. Diverse futuristische voertuigen reden op zo min mogelijk brandstof hun rondjes over het circuit.

iTanks: iTanks.eu
Nederland innoveert: https://youtu.be/3WKUcYjwZIE