Grondradar

Grondradar

Maak onzichtbaar zichtbaar! Dat is de grote kracht van geofysica en grondradar, een belangrijke expertise van Geofoxx. Steeds meer dient de bovengrondse maar ook ondergrondse situatie nauwkeurig in beeld te worden gebracht. Aanleidingen zijn dan voornamelijk mogelijke risico’s die zich ondergronds bevinden. Dit kunnen holle ruimten, fundamenten, objecten maar ook kabels & leidingen zijn. Door het uitvoeren van geofysica- en grondradaronderzoek kan worden geanticipeerd op situaties die visueel vanaf het oppervlak nog niet kunnen worden waargenomen. Onze 20 jaar ervaring met deze onderzoekstechniek zorgen ervoor dat we helder communiceren over de mogelijkheden maar ook de beperkingen.

Geofysica- en grondradaronderzoeken worden veelal uitgevoerd op projectgebonden locaties van enkele vierkante meters tot hectares in onze domeinen ‘Grond, gebouwen en machines’ en ‘Werk- en Leefomgeving’. Met onze ervaring vanuit de andere expertisegebieden en onze kennis van visualisatie van data kunnen wij unieke combinaties maken die extra waarde toevoegen aan onze geofysica- en grondradaronderzoeken.

Risicomitigatie

Door de toepassing van grondradar worden risico’s letterlijk in beeld gebracht. Geofoxx heeft een groot aantal referenties waarbij grondradaronderzoeken worden gebruikt voor het in beeld brengen van holle ruimten op “high-risk locaties” zoals in de petrochemische industrie of op vliegvelden. In de voorbereiding van omvangrijke zware transporten of het plaatsen van hijskranen/stellingen is de stabiliteit van de ondergrond van groot belang. Mogelijk aanwezige ondergrondse objecten en obstakels (holle ruimten, kabels en leidingen, lekke riolering) kunnen de werkzaamheden/installaties, maar nog veel belangrijker; de veiligheid van mensen, in gevaar brengen. Ook de aanwezigheid van holle ruimten of verborgen gebreken onder of in wegen en dijken kunnen met geofysica en grondradar worden onderzocht.

Kabels & leidingen

In het kader van de Wion en de richtlijn “veilig & zorgvuldig graven” worden de eisen bij graafwerkzaamheden steeds verder aangescherpt. Het in beeld brengen van de ondergrondse situatie wordt door Geofoxx op systematische wijze aangepakt (NL-PAS128). Deze van oorsprong Engelse richtlijn beschrijft verschillende niveaus van onderzoek maar ook de eventuele te verwachten resultaten en restrisico’s. Door toepassing van deze richtlijn is dit voor onze opdrachtgevers van te voren duidelijk. Stagnatie als gevolg van de aanwezigheid van kabels & leidingen wordt met deze methode geminimaliseerd. Geofoxx maakt zich sterk voor het implementeren van deze richtlijn binnen de gehele branche. Zie ook “veilig werken aan de ondergrondse infrastructuur”.

Infrastructuur/asfalt/kunstwerken

Vlakdekkende geofysica- en grondradaronderzoeken zijn uitermate geschikt voor toepassing op infrastructurele werken zoals bruggen, viaducten en wegen. Door wisselingen van eigenaar zijn gegevens over opbouw of constructie soms niet meer beschikbaar. Door toepassing van geofysica en grondradar kan niet destructief snel een beeld worden verkregen over de meest waarschijnlijke opbouw of constructie.

Ook in grootschalige (netwerkschaal, >25 km) trajecten, zoals op wegen (opbouw en laagdikten) en bijvoorbeeld bij kunstwerken in het kader van asset management, zorgt de methode van Geofoxx voor meerwaarde. Hierbij kan gedacht worden aan vermindering van verkeershinder of vermindering van destructief onderzoek. Daarnaast worden met geofysica- & grondradaronderzoek ook reproduceerbare gegevens verzameld die over meerdere jaren kunnen worden vergeleken.