Auteur ‘Omgevingsvergunning in de praktijk’

Al vele jaren is Geofoxx als auteur werkzaam voor Wolters Kluwer. Eén van de abonnementen waarvoor Geofoxx bijdragen levert is ‘Omgevingsvergunning in de praktijk’. In deze uitgave is alle technische, beleidsmatige en juridische informatie over vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu opgenomen. Deze informatie is direct toepasbaar in een groot aantal werkprocessen. Er zijn onder meer zo’n 130 inrichtingen, activiteiten en installaties beschreven, circa 25 milieuaspecten toegelicht en ruim 4000 voorschriften opgenomen, ingedeeld naar milieuaspecten en processen.

Geofoxx heeft ten behoeve van de uitgave ‘Omgevingsvergunning in de praktijk’ recent haar kennis en expertise ingebracht op het gebied van bodem, asbest, ecologie en lucht. Dankzij jarenlange ervaring met verschillende milieuthema’s en het constant aandacht hebben voor kwaliteit en kennisborging zijn wij goed in staat om onze expertise helder te verwoorden in relatie tot omgevingsvergunningen in de praktijk.