Benzinedampen in woningen in Helmond en gezondheidsklachten

Op woensdag 6 mei zijn zes woningen ontruimd vanwege een penetrante benzinelucht die leidde tot diverse gezondheidsklachten bij de bewoners. In samenwerking met diverse stakeholders (brandweer, GHOR/GGD en politie) heeft de gemeente Helmond onderzoek uitgevoerd in de woningen om de mogelijke oorzaak weg te nemen en de bewoners zo snel mogelijk terug te kunnen laten keren naar hun woningen. Dit onderzoek heeft een tweesporen aanpak gevolgd, dat is ondersteund door Geofoxx; enerzijds is een grondige en effectieve milieukundige analyse uitgevoerd waarbij systematisch getracht is de bron van de benzinedampen te lokaliseren. Anderzijds heeft een gezondheidskundige anamnese plaatsgevonden waarbij op basis van klachten-categorisatie een bron-indicatie kon worden gegeven. Uiteindelijk leidden deze twee sporen tot een vrijgavesystematiek waarbij de ontruimde woningen weer, in een gezonde staat, konden worden bewoond. Nadat de woningen zijn vrijgegeven heeft nog een nazorgtraject plaatsgevonden waarbij een aantal woningen aanvullend zijn onderzocht.

Geofoxx heeft de gemeente Helmond vanuit haar kennisgebied “Gezondheid en Veiligheid” ondersteund in de opzet en uitvoering van de beide onderzoeksporen. Naast een inhoudelijk gerichte advisering heeft Geofoxx ook een liaisonfunctie ingevuld richting de calamiteitendiensten (GGD – RIVM). Gezien de grote maatschappelijke belangen (geëvacueerde bewoners, mediadruk) en de inzet diverse expertisegebieden, is de meerwaarde van de integrale aanpak van Geofoxx optimaal ingezet en benut. De gedegen milieu- en gezondheidskennis heeft geleid tot een strategie die zowel de technische onderzoeksporen als de inherente communicatielijnen kon stroomlijnen en daardoor een effectieve afhandeling mogelijk heeft gemaakt.

De periode tussen ontruiming en vrijgave en nazorg was uiteindelijk ongeveer 2 maanden. Dit traject leidde tot een gedegen eindresultaat; de bewoners konden terugkeren en waren tevreden over het proces. De stakeholders (gemeente, brandweer, GGD, RIVM, Geofoxx) hebben daarnaast optimaal bijgedragen aan de geïntegreerde aanpak. De samenwerking tussen Geofoxx en de gemeente Helmond heeft zodoende op de meest efficiënte en effectieve wijze plaats kunnen vinden.