Transactiegereed maken Vendreef te Vlijmen

De projectlocatie betreft een voormalige DLG-locatie, thans in eigendom van de provincie Noord-Brabant. De locatie bestaat uit een voormalig agrarisch perceel in landelijk gebied en is bebouwd met een woonhuis en diverse opstallen in vervallen staat. Rondom de panden zijn diverse terreinverhardingen aanwezig. De locatie wordt ontmanteld, waarbij de woning, opstallen, terreinverhardingen en alle ondergrondse constructies en infrastructuren worden verwijderd en de locatie volledig gesaneerd en bouwrijp wordt opgeleverd voor transactie.

Onze expertisegebieden gezondheid & veiligheid, bodem, ecologie en regelgeving zijn hier leidend.

Binnen de opdracht heeft Geofoxx de bestaande onderzoeksgegevens geïnterpreteerd op juistheid en volledigheid en waar nodig aangevuld door middel van gericht onderzoek. Dit heeft bestaan uit onderzoek naar ecologische waarden, milieuhygiënisch bodem- en verhardingsonderzoek en asbestonderzoek boven en beneden maaiveld, waaronder onderzoek naar belasting van de bodem door erosie van asbestdaken. Hierbij zijn diverse punten aangetoond die aandacht behoeven voordat de locatie bouwrijp kan worden opgeleverd.