Certificering zand (BRL9335-2) vrijkomend uit A9 Gaasperdammerweg

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere. IXAS is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i, opgericht voor het project A9 Gaasperdammerweg.

De extra rijstroken voor de A9 Gaasperdammerweg zorgen voor een betere doorstroming en daarmee een betere bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ongeveer 3 kilometer van de snelweg komt in een tunnel. Zo wordt de lucht in de woonwijken langs de tunnel schoner en is er minder geluid. Op het dak van de tunnel komt een groot park dat de wijken in Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt, waardoor de huidige fysieke barrièrewerking tussen de wijken de Bijlmer (ten noorden van A9) en Gaasperdam (ten zuiden van de A9) wordt opgeheven.

Het project in vogelvlucht:

Men wil het vrijkomende zand conform de eisen uit de BRL9335 certificeren en zowel buiten als binnen het projectgebied toepassen. IXAS heeft aan Geofoxx opdracht verleend om dit certificeringstraject te begeleiden en te verifiëren. Naast de milieuhygiënische kwaliteit bepaalt en certificeert Geofoxx ook de civieltechnische kwaliteit van het zand. De afzetmogelijkheden van het materiaal zijn hierdoor meer divers.

Geofoxx is in staat is om de gevraagde onderzoeken en begeleiding voor de certificering integraal te verzorgen. Tevens is de expertise omtrent hergebruik van grond, baggerspecie en bouwstoffen van aanvullende meerwaarde voor de projectpartners. Doel van het project is om op economische en duurzame wijze te komen tot optimaal hergebruik van grondstoffen.