Nieuwbouwontwikkeling en steenuil in Haaften

In opdracht van de gemeente Neerijnen heeft Geofoxx bodemonderzoek en ecologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van een planontwikkeling in het dorp Haaften. De locatie lag braak en er was grond van onbekende aard toegepast. Ook het aspect flora en fauna vormde een risico. Uiteindelijk zijn in dit kader een nader onderzoek naar de aanwezigheid van steenuil en mitigerende maatregelen uitgevoerd in samenwerking met de gemeente, omgevingsdienst Rivierenland, AVRI (beheerder openbaar gebied) en lokale vogelwerkgroep. Zodoende kunnen ter plaatse woningen gerealiseerd worden zonder dat de natuurwaarden in het geding komen.