De nieuwe eigenaar Brabants Landschap wil op de plek van het 14e eeuwse kasteel én de omliggende gronden een Brabants Buitenmuseum realiseren.

De huidige boerderij is gebouwd op de fundamenten van het voormalige kasteel, maar er was geen verwijzing naar of herinnering aan die periode. Om deze historische plek tastbaarder te maken is daarom gekozen voor herstel van de oude gracht. Hierdoor worden de contouren van weleer opnieuw zichtbaar.

Oud Herlaar wordt onderdeel van een museaal landschap waarbij de verschillende tijdlagen zichtbaar worden gemaakt. De kenmerkende driedeling (burcht, voorburcht en boomgaard) die op oude kaarten zichtbaar is, wordt daarbij in ere hersteld.

Geofoxx heeft namens de Provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant het projectmanagement gevoerd tijdens de voorbereidingsfase en de uitvoering van de werkzaamheden, waarbij een multidisciplinaire samenwerking heeft plaatsgevonden met Raap Archeologie, Van der Zanden Aannemingsbedrijf en Brabants Landschap.