Berichten

Bloemrijke bermen op ons eigen bedrijventerrein

Bedrijventerrein Loven, waar onze vestiging in Tilburg gevestigd is, heeft lange rechte straten met in de berm bomen en een strakke grasmat. Het is groen, maar voor de uitstraling en biodiversiteit doet het niet veel. Onze wens was om hier twee vliegen in één klap te slaan. Als onderdeel van het biodiversiteitsbeleid van de gemeente Tilburg zal ruim 1 hectare aan wegberm worden omgezet van intensief beheerd gras naar een extensief beheerde bloemenberm. Daarmee krijgen we er een berm bij die als corridor en leefgebied dient voor bijzondere planten, bijen, vlinders en vogels. Door natuurlijk groen verbetert het beeld en de kwaliteit van de leefomgeving, en daarmee het imago van bedrijventerrein Loven.

De gemeente was blij met het initiatief van een bedrijf op het terrein. Biodiversiteit stimuleren op bedrijfsterreinen en meer beleving van het groen sluit perfect aan bij het beleid om de ecologische structuren in de stad uit te breiden en te verbeteren. Juist om de ‘grijze’ plekken van de stad te overbruggen. Tilburg wordt omringd door natuurgebieden. De wens is om de natuur ook meer in de stad te brengen. De voordelen zijn legio: opheffen van migratiebarrières voor soorten, buffering van hitte en neerslag en een positieve bijdrage op de gezondheid van mensen. Geofoxx heeft hierbij als katalysator gediend, om tot een pilotplan te komen waarin alle belangen goed vertegenwoordigd zijn en alle kennis van voorgaande ervaringen, de bodem en het specifieke zaadmengsel wordt benut.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg en in overleg met groenbeheerder Dolmans Landscaping, zaadleverancier Cruydt-Hoeck en diverse bedrijven en bedrijvenorganisaties op Loven. Tevens is het project onderdeel van de Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur.

Dit project wordt met alle betrokken partijen geëvalueerd waarna het mogelijk een vervolg kan krijgen op andere bermen in Loven of andere industrieterreinen.

Beursvloer Tilburg

Geofoxx op de Beursvloer Tilburg

In het kader van onze maatschappelijke betrokkenheid, heeft Geofoxx dit jaar opnieuw medewerking verleend aan de Beursvloer Tilburg, georganiseerd door vrijwilligersorganisatie ContourdeTwern.

Op dit jaarlijks evenement vinden bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar. In een tijdsbestek van 2 uur worden (hulp)vragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze matches worden mankracht, materialen en kennis aangeboden. De ontvangende partij zet hier een interessante tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie.

Geofoxx heeft twee matches kunnen sluiten. Juridisch advies is gevraagd door een stichting die geld inzamelt om voor kinderen met een beperking dolfijn ondersteunende therapie op Curaçao mogelijk te maken. Voor een oud bedrijfspand in Tilburg voor een creatieve zorgwerkplaats die mensen met een beperking veel mogelijkheden biedt op het gebied van theater en muziek is advies gevraagd over energie en milieu. In het pand heeft eerder een wasserij gezeten en het pand zal binnen enkele jaren worden gesloopt. De locatie zal worden herontwikkeld door de huidige eigenaar/verhuurder tot onder andere zorgwoningen en zorgateliers. Geofoxx probeert tijdig aan tafel te komen met de stakeholders om hen hierbij te kunnen adviseren en begeleiden.