Berichten

CROW P400

Geofoxx is door de CROW en door het SIKB gevraagd mee te denken over en haar visie te geven op het concept CROW P400 – Werken in of met verontreinigde bodem. De CROW P400 vormt een herziening en samenvoeging van de bestaande CROW-publicatie 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en CROW-publicatie 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’. De versie, die nu in concept ter revisie ligt, zal medio april 2017 gepubliceerd worden.

Zoals de conceptuele P400 er nu uitziet, worden er ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Zo is de bepaling van de veiligheidsklassen gebaseerd op gezondheidskundige grenswaarden waarbij ook deels de blootstellingsroutes zijn geïntegreerd. Tevens worden de standaard maatregelpakketten omgezet in op maat gemaakte, risico-gestuurde maatregelpakketten. Daarmee is de rol van de veiligheids- en gezondheidskundige expertise nog belangrijker geworden.

Mocht u geïnformeerd willen worden over de veranderingen in deze conceptuele CROW P400, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

veilig werken verontreinigde grond

Succesvolle bijeenkomsten Veilig werken in verontreinigde grond

Deze week organiseerden HaVeP en Geofoxx in het Texperience Center van HaVeP in Goirle twee bijeenkomsten met betrekking tot het onderwerp ‘Veilig werken in verontreinigde grond’. Tijdens de presentaties zijn actuele onderwerpen besproken die spelen bij het voorbereiden en uitvoeren van grondwerkzaamheden nabij kabels en leidingen. Aandacht is besteed aan onder meer de uitvoering van bodemonderzoek, hergebruik van grond conform het Besluit bodemkwaliteit, asbest en puin in de grond en de noodzakelijke veiligheid en gezondheid bij het werken in verontreinigde grond. Daarnaast heeft HaVeP een rondleiding verzorgd door het familiebedrijf Koninklijke Van Puijenbroek Textiel. De goed bezochte bijeenkomsten hebben tot positieve reacties geleid en het belang van veilig werken in verontreinigde grond weer onderstreept.

HaVeP en Geofoxx organiseren bijeenkomst veilig werken in verontreinigde grond

Heeft uw werk wel eens een paar weken stilgelegen? Vindt u uw weg in het woud van veiligheidsregels? Weet u precies waar uw verantwoordelijkheden liggen? In Nederland werken circa 65.000 mensen in de GWW-sector. Dit is een sector met bovengemiddeld veel arbeidsrisico’s, gezondheidsklachten en ongevallen. Bij de GWW-projecten is het goed voorbereiden en uitvoeren van […]