Preventie van bodemverontreiniging

Preventie van bodemverontreiniging

Voorkomen is beter (gezonder voor mens en dier, praktischer en goedkoper) dan genezen. Dit geldt in hoge mate voor bodemverontreiniging. Zeker nu het voorkomen van bodemverontreiniging (het treffen van de hiertoe benodigde maatregelen) en het wegnemen van nieuwe verontreiniging weinig vrijblijvend in de Wet bodembescherming, in het zogenaamde Zorgplicht artikel, is opgenomen. Expertise die zich met deze preventiekant bezig houdt, vaak als onderdeel van bedrijfsadvisering, noemt men ook wel milieumanagement. Relevante onderdelen van deze advisering zijn bedrijfs(keten)analyse, ondersteuning bij aanvraag en onderhoud van de milieuvergunning (license to operate), in de context van de Wet milieubeheer (Wm) en/of het Activiteitenbesluit. Als ondernemers met verstand van milieuzaken, kennen wij het belang van het bewaken van het primaire (bedrijfs)proces. Derhalve is onze advisering en dienstverlening op dit vlak sterk gericht op het ondersteunen van onze clientèle uit MKB en industrie.

Dankzij de wisselwerking en korte lijnen tussen onze verschillende expertisegebieden, onze ervarenheid en deskundigheid met alle aspecten van bodemverontreiniging, en ons begrip van (het belang van) de context van het vraagstuk, zijn wij hier de ideale partner voor zinnig onderzoek en advies over het (voorkomen van en omgaan met) bodemverontreiniging, en over de strategische, (bedrijfs)economische, juridische, perceptieve en communicatieve afwegingen.


Gerelateerde termen (Bodem expertisegebied):