(Her)Ontwikkeling van een in- of uitbreidingslocatie is niet zonder milieukundige risico’s. Het is prettig om vooraf goed inzicht te hebben in deze risico’s en de eventuele consequenties voor de beoogde ontwikkeling. Dit kan door het uitvoeren van een milieukundige risico-inventarisatie op hoofdlijnen.

De resultaten hiervan geeft een ontwikkelaar handvatten om in een vroeg stadium een inschatting te maken van de risico’s en een go/no-go beslissing te nemen met betrekking tot die risico’s in relatie tot de exploitatieberekening. Hierbij worden de vele bestaande (openbare) bronnen geraadpleegd. Vanuit de beschikbare informatie wordt, middels visualisatie op kaarten, een vertaalslag gemaakt naar de consequenties voor de beoogde ontwikkeling, waardoor op een snelle en laagdrempelige manier een onderbouwd overzicht van de aandachtspunten/risico’s wordt verkregen.

Aan de hand van concrete voorbeelden laten we u zien op welke wijze wij gebruik maken van de vele (openbare) bronnen en deze informatie vertalen en visualiseren.

Wanneer?
Dinsdag 20 november 2018

Programma:
15:30 uur – Inloop
15:45 uur – Presentatie
16:30 uur – Vragen en discussie
16:45 uur – Informele afsluiting met borrel en bites

Waar?
Kantoor Geofoxx, Eektestraat 10 te Oldenzaal

Voor wie interessant?
Eigenaren vastgoed, waaronder woningcorporaties, vastgoed-/projectontwikkelaars, intermediairs, overheden en zorginstellingen

Aanmelding
Deelname is gratis, wel vernemen we graag of u komt. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft kunt u zich wenden tot onderstaande contactpersonen. Zij helpen u graag verder.

Monique Bennen, bereikbaar via: m.bennen@nullgeofoxx.nl of telefoonnummer 06-10962420

Wouter Hofste, bereikbaar via: w.hofste@nullgeofoxx.nl of telefoonnummer 06-54260067

Aanmeldformulier Informatiebijeenkomst ‘Van vastgoed naar bouwrijp’