Berichten

veilig werken verontreinigde grond

Succesvolle bijeenkomsten Veilig werken in verontreinigde grond

Deze week organiseerden HaVeP en Geofoxx in het Texperience Center van HaVeP in Goirle twee bijeenkomsten met betrekking tot het onderwerp ‘Veilig werken in verontreinigde grond’. Tijdens de presentaties zijn actuele onderwerpen besproken die spelen bij het voorbereiden en uitvoeren van grondwerkzaamheden nabij kabels en leidingen. Aandacht is besteed aan onder meer de uitvoering van bodemonderzoek, hergebruik van grond conform het Besluit bodemkwaliteit, asbest en puin in de grond en de noodzakelijke veiligheid en gezondheid bij het werken in verontreinigde grond. Daarnaast heeft HaVeP een rondleiding verzorgd door het familiebedrijf Koninklijke Van Puijenbroek Textiel. De goed bezochte bijeenkomsten hebben tot positieve reacties geleid en het belang van veilig werken in verontreinigde grond weer onderstreept.

Erosie asbestdaken

In het voorjaar van 2015 publiceerde TROUW op haar voorpagina de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Geofoxx in samenwerking met Eelerwoude met betrekking tot erosie van asbestdaken.

Medewerkers van Geofoxx hebben als eerste in Nederland gericht onderzoek verricht naar de milieugevolgen van eroderende asbestdaken. Hiertoe is  een ketenanalyse uitgevoerd en is de bodembelasting door asbestvezels van inspoelzones onderzocht.

In het rapport worden zowel de milieutechnische, gezondheidskundige als de juridische en financiële gevolgen weergegeven. Het gehele onderzoek is hier te downloaden of via de website van de provincie Overijssel.

Op verzoek van het Interprovinciaal overleg (IPO) zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu nader beleid formuleren voor deze inspoelzones. Zodra dit gerealiseerd is zullen wij hierover nader berichten.

Portfolio Items