Geofoxx legt aanwezige asfaltwapening (meshtrack) vast middels grondradar

In opdracht van Steggink Infra heeft Geofoxx op een tweetal wegen binnen de gemeente Hardenberg met behulp van grondradarmetingen asfaltwapening gedetecteerd en vastgelegd. De gemeente is voornemens de wegen te reconstrueren waarbij asfaltwapening mogelijk consistent wordt doorgevoerd. Momenteel is dit niet het geval en was het onduidelijk waar de asfaltwapening wel was toegepast. Ter plaatse van een onderzocht wegvak (2,4 kilometer in lengte ) zijn in drie wegtrajecten ‘asfaltwapening’ waargenomen. Door Steggink infra zijn in deze trajecten asfaltkernen geboord en daadwerkelijk asfaltwapening aangetoond. In onderstaand radarprofiel is de overgang tussen wegvak met en wegvak zonder asfaltwapening weergegeven.

radarprofiel

Grondradar is een geofysische meetmethode die gebruik maakt van elektromagnetische signalen. Met behulp van grondradar kan een beeld van de opbouw van materialen en daarin aanwezige afwijkingen worden verkregen. Afwijkingen worden zichtbaar omdat deze een andere reflectie veroorzaken dan het omringende materiaal.

Neem voor meer informatie contact op met Jaap van den Berg.