Berichten

japanse duizendknoop

Veel belangstelling voor landelijk protocol Japanse Duizendknoop

Samen met Stichting Probos en Aequator Groen & Ruimte ontwikkelt Geofoxx een landelijk protocol ter preventie van de verspreiding van deze schadelijke invasieve exoot. Er is bijzonder veel belangstelling voor dit project zoals blijkt uit publicaties in het AD en Tubantia.

Geofoxx heeft daarnaast een methodiek ontwikkeld om materiaal stromen (bv gronddepots) te controleren op de aanwezigheid van schadelijke resten Japanse Duizendknoop. Hierbij wordt aangesloten bij nieuwe technologische ontwikkelingen én de jarenlange ervaring van Geofoxx in kwaliteitscontrole van grond- en reststromen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met G. (Geert) Verkuijlen (g.verkuijlen@nullgeofoxx.nl 06-46273962) en/of L. (Luuk) de Vetten MSc. (l.devetten@nullgeofoxx.nl 06-53354095). Uiteraard kan ook uw vaste contactpersoon bij Geofoxx u verder helpen!

Duurzaam leren in Gouda

Geofoxx is gepassioneerd over het verbinden van mensen en ideeën. Zeker als het verschillende (werk)velden zoals overheid, onderwijs en bedrijfsleven betreft. En zeker als het om verschillende generaties gaat. Onze passie zetten we om in actie.

20 april jl. organiseerde Geofoxx een speciale bijeenkomst voor de Hogeschool Rotterdam en gemeente Gouda, over het Verduurzamen van Gouda. Dit als afronding van twee vakken waarin onze adviseurs de hogeschool ondersteunden. Ruim 60 studenten watermanagement en hun docent bezochten het gemeentehuis. In stijl – met Goudse stroopwafels en in de Raadzaal – werden zij ontvangen door medewerkers van de gemeente en onze adviseurs.

Het eerste deel bestond uit presentaties van Gouda en Geofoxx. Onder andere oud student Max Tobé, nu werkzaam bij de gemeente, sprak gepassioneerd over zijn werk en over de overstap van studeren naar werken. In het tweede deel waren de studenten aan zet. De zes groepen met de meest aansprekende beelden over verduurzaming, mochten dit presenteren aan wethouder Hilde Niezen. Na beraad tussen wethouder, duurzaamheidsmakelaar en Geofoxx kwamen er twee winnaars uit de bus.

De bijeenkomst was een groot succes. Dit kwam vooral door de betrokkenheid van de gemeente (in het bijzonder Joke Timmers, Pauline van Norden, Max Tobé en Hilde Niezen), de docent van de hogeschool (Nadine Plomp), onze medewerkers en de goed voorbereide, representatieve en actieve groep studenten. Gouda, de Hogeschool Rotterdam en Geofoxx zijn het er unaniem over eens: dit behoeft opvolging en herhaling. Daar zetten we de schouders onder!

Neem voor meer informatie contact op met Roy Kloet.

Nationaal BREEAM Congres 2017

Op donderdag 23 maart vond de eerste editie van het Nationaal BREEAM Congres plaats. Op de locatie Innovatiekracht in Spijkenisse organiseerde de Dutch Green Building Council (DGBC) een gevarieerd en inspirerend programma onder de titel ‘Duurzaamheid, wat is het (u) waard?’. Plenair en in twee workshoprondes zijn diverse onderwerpen relaterend aan BREEAM en duurzaam bouwen aan bod gekomen. Van BREEAM voor newbies tot duurzame gebiedsontwikkeling en de waardeketen van circulair bouwen. We kijken terug op een dag waarin waarde-denken en waarde-creatie centraal zijn gezet.

Geofoxx heeft op verzoek van de DGBC de workshop ‘De waarde van BREEAM voor de gezondheid van gebruikers’ verzorgd. De actualiteit van het thema gezondheid in relaties tot (ge)bouwen bleek uit de grote belangstelling voor deze workshop. Met een volle zaal zijn we ingegaan op de meerwaarde van een gezond gebouw, het vaststellen van deze meerwaarde en de vragen en behoeften die hierbij spelen. De wens om gezondheid een centralere rol te geven in de gebouwde – duurzame – omgeving werd breed erkend en gedeeld. Zoals een deelnemer terecht aangaf zijn er al veel materialen die gezond(er) zijn of juist een positieve impact hebben op gezondheid. Er wordt hier alleen zelden de juiste waarde aan gegeven en zijn traditionele economische factoren doorslaggevend. Hoewel er steeds meer aandacht is voor gezondheid in de gebouwde omgeving is er nog veel te winnen om van een duurzame ‘gezonde’ leefomgeving te spreken. Het zichtbaar maken daarvan is de eerste stap, een mooie en zinnige ambitie waar wij graag met u aan werken.

Nieuwsgiering naar de impact op gezondheid van uw bedrijf en/of product(en)? Neem dan contact op met Eelke Nijmeijer.

Foto’s zijn eigendom van de Dutch Green Building Council

Geofoxx host innovatieplatform Gouda

Het Innovatieplatform Gouda, een initiatief van de Gemeente Gouda en Gouda Onderneemt!, heeft als doel om innovatie in de regio te stimuleren door ondernemers samen te brengen en kennis en ervaringen te delen. Vanuit de gedachte dat het leren kennen van elkaars werkvelden leidt tot nieuwe (soms onverwachte) samenwerkingen zoeken ondernemers en gemeente elkaar op. Afgelopen week mochten we een divers gezelschap ondernemers uit de regio verwelkomen op onze Goudse vestiging.

Centraal in de discussie stonden onder meer zelfsturende teams, de waarde die dit toevoegt en de ervaring die wij daarmee hebben. De inzet van GIS en data bij vraagstukken rond vestigingsklimaat of klimaatadaptatie, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een hittestresskaart in combinatie met data van kwetsbare groepen. Daardoor is een gerichtere prioritering en robuust plan van aanpak mogelijk. Het combineren van een diversiteit aan ruimtelijke informatie levert dan ook een belangrijke basis voor onze inhoudelijke analyse en interessante inzichten in kansen en behoeften.

We sloten af met de ontwikkeling in ons expertisegebied Gezondheid & Veiligheid rond het thema Health Impact. Onze positieve benadering hierin (zoals recent bij Rockwool) spreek snel tot de verbeelding. We kijken terug op een geslaagde, interactieve middag en willen alle betrokkenen bedanken voor hun inzet!