Projecten

Plaatsing faunatoren Peelvenen

In de afgelopen jaren is er veel werk verricht om de verdroging van de Peelvenen aan te pakken. De Peelvenen is een beschermd natura-2000 gebied met een uniek hoogveenrestant. Het heeft te lijden onder de toenemende verdroging en hoge stikstofwaardes.
1 februari 2024/door KarinSmulders

Hoog water

De grote hoeveelheid water die de afgelopen maanden uit de lucht viel hebben 2023 het natste jaar sinds het begin van de metingen gemaakt. Dat blijkt niet alleen uit de gegevens van de weerstations van het KNMI maar ook uit de hoeveelheid water die bij een collega in de kelder staat.

De vele neerslag heeft op diverse locaties geleid tot waterstanden die hoger zijn dan gemiddeld, grondwateroverlast en ondergelopen gebieden. Veel relaties hebben
18 januari 2024/door KarinSmulders

Ecologie en waterbodemonderzoek in bosrijk gebied

Op diverse locaties in Nederland voeren wij onderzoek uit. Zo ook rondom een wadi in bosrijk gebied. Een wadi is een voorziening voor de opvang en infiltratie van hemelwater. Omdat bomen en struiken de wadi omsluiten is deze dichtgeslibd waardoor de voorziening niet meer optimaal werkt. Daarom is besloten de wadi te baggeren. Voordat een wadi gebaggerd mag worden, is er een waterbodemonderzoek nodig om te bepalen of en hoe de vrijgekomen grond mag worden hergebruikt.
28 september 2023/door KarinSmulders

Voorbereidingen voor de bouw van een nieuwbouwwijk in Enschede

De gemeente Enschede gaat samen met een projectontwikkelaar 400 tot 500 woningen realiseren direct buiten het centrum van Enschede. Binnen het plangebied hebben we een milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd. Op basis van alle gegevens zijn achttien afzonderlijke verontreinigingskernen aangetoond, samen geclusterd tot zes gevallen van ernstige bodemverontreiniging.
14 september 2023/door KarinSmulders

Waterbodemonderzoek op drijfzand

Voor de gemeente Vught voeren we werkzaamheden uit in de gracht rondom Fort Isabella. Fort Isabella is de stadse groene schakel tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. De ontwikkeling is in volle gang.

De gracht rondom het fort is aangewezen als waterberging compensatiegebied voor de werkzaamheden aan de N65. Voordat de baggerwerkzaamheden gestart kunnen worden, voeren wij een waterbodemonderzoek uit. Dit onderzoek brengt de nodige uitdagingen
25 augustus 2023/door KarinSmulders

Complexe sanering tankstation

EG Retail was sinds kort huurder van een tankstation locatie aan de Brederodeweg in Boxtel. In verband met het beëindigen van haar activiteiten en de oplevering van de locatie aan een nieuwe huurder is er een eindsituatie bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er tussen het leidingwerk, onder de vloeistofdichte vloer en onder de shop een verontreiniging met minerale olie, vluchtige aromaten en MTBE en ETBE aanwezig was in zowel de grond als in het grondwater. Alle stoffen zijn brandstof gerelateerd.
8 augustus 2023/door KarinSmulders

Met grondradar de wapening in een brugdek detecteren

Naast het detecteren van kabels en leidingen zetten we de radar ook in om bijvoorbeeld wapening te detecteren. Voor een project van de Gemeente Losser hebben we de diepte van wapening in een brugdek vastgesteld. Normaal gebruiken we op ons radarsysteem een antenne met een frequentie van 400 mHz om
28 maart 2023/door KarinSmulders

Kruipruimte nabootsen voor uitdampingsonderzoek

Op een woningbouwlocatie in Helmond voeren wij samen met Bodem & Ontwikkeling een uitdampingsonderzoek uit vanwege een sterke bodemverontreiniging met chloorhoudende stoffen. Om te weten te komen of in de nog te bouwen woning
6 oktober 2022/door Geofoxx

Trots op raamovereenkomst met de gemeenten Enschede en Losser

De gemeente Enschede en gemeente Losser hebben gezamenlijk drie…
9 september 2022/door Geofoxx

Milieukundige bijdrage voor tijdelijke bewoning en noodopvang Oekraïners

Groenhuysen is een organisatie met een brede dienstverlening in de zorg die zich vooral inzet voor ouderen in de regio Roosendaal. Eén van hun locaties in Roosendaal wordt herontwikkeld.
8 september 2022/door KarinSmulders

Milieukundig onderzoek naar V1 Bommenwerper uit WO II

AVG Explosieven opsporing Nederland heeft ons gevraagd de mogelijke verontreinigingssituatie in beeld te brengen in een weiland nabij Rilland. Op deze locatie is in 2021 door AVG het wrak van een V1 aangetroffen.
2 juni 2022/door KarinSmulders

Onderzoek naar lood in achtertuinen

Vroeger werd veel lood gebruikt, bijvoorbeeld in de bouw, in verf en in benzine. Hoewel mensen tegenwoordig veel minder lood binnenkrijgen dan vroeger, is lood helaas nog wel aanwezig in het milieu. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat jonge kinderen van
21 maart 2022/door KarinSmulders

Duurzame renovatie Golfbaan Broekpolder

Golfclub Broekpolder te Vlaardingen investeert in renovatie en verandering van de huidige 18 holes golfbaan. Met name tees en greens worden gerenoveerd om te zorgen voor een goede drainage en afwatering. Omdat de golfbaan toch aangepakt wordt
15 oktober 2021/door KarinSmulders

Bodemonderzoek nodig voor vervanging verkeersregelinstallaties

In opdracht van RET in Rotterdam is Van Gelder Rail BV uit Hattem namens Scheidt & Bachmann bezig met het vervangen van de overweginstallatie Graskruid. Maar liefst 21 spoorwegovergangen in het oostelijke en noordoostelijke deel van Rotterdam zijn aan vervanging toe. De werkzaamheden
1 juni 2021/door KarinSmulders

Gecombineerde onderzoeken in de gemeente Geldrop-Mierlo

Wij voeren vaak gecombineerde milieukundige onderzoeken uit. Een mooi voorbeeld is een project voor de gemeente Geldrop-Mierlo aan de Mierloseweg en Peijnenburgweg in Geldrop. Hier wordt een weg- en rioolreconstructie uitgevoerd.
11 mei 2021/door KarinSmulders

Bodemonderzoek en waterhuishoudingsplan voor woonwijk Leuriks-Oost

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van woonwijk Leuriks-Oost in de Gemeente Enschede hebben wij een uitgebreid bodemonderzoek verricht en een waterhuishoudingsplan opgesteld. De toekomstige woonwijk kenmerkt zich door het groene karakter en de aanwezigheid van twee beekdalen die
4 maart 2021/door KarinSmulders